KeresztényBolt

Minden születésnek története van, így a KeresztényBolt születésének is.

Odavetett jegyzetekkel, apró rajzokkal kezdődött, aztán ismerősök telefonszámaival folytatódott, akiknek tapasztalata, véleménye számított. Majd ezt egyre hosszabbodó ötletlista követte – még ma is megvannak a kézzel írt, kockás papírok. Ezek voltak az első lépések, még a „múlt században”.

És most jöhetne egy leírás a cégalapításról, piacról, marketingről, stratégiáról és vízióról, de ehelyett 3 történet következik. A KeresztényBolt fájának gyökereiről, táptalajáról és törzséről. Sok régi élmény, történet, egy-egy életfejezet kivonata. 

Egy régi történet:

Egy kislány, bőbeszédű, világra nyitott, amolyan „minden lében kanál”. Valahol egy vidéki kis faluban. Egy olyan faluban, amelyről a máshonnan jövő azt mondja, jámbor nép lakja. Legalábbis ez akkoriban még így van.

A kislány egy tradicionálisan mélyen vallásos közösségben él, s fogékony az isteni jóra, mint minden gyermek. Ősei hitének erejét még nem fogja fel, nem képes még felmérni egy erős gyökér fontosságát, hisz még csak egy kislány.  Csak azt érzi, hogy a halk szavú nagymama történeteit jó hallgatni. A Bibliából a kitartó Mózesről, Jákob fiairól, a pórul járt Jónásról, a napkeleti bölcsekről, a kenyérszaporításról és arról a szomorú nagypéntekről. De van nagymamáéknál egy nagy, képes Szentek Élete könyv is, ahol Szent Miklósnak nem sipkája, hanem süvege, pásztorbotja és szelíd tekintete van. Ahol a történetek sokszor mártírokról szólnak, akik életük feláldozásával tanúskodnak Isten iránti szeretetükről.

A kislány a szüleivel olyan összejövetelekre jár, amelyekről érzi, hogy legalább annyira titkosak, mint amennyire érdekesek. Családoknál szervezett együttlétekre, ahol miközben sok-sok gyerekkel egy nagy szobában kedvére játszhat,a másik szobából ima és gitárhang szűrődik át. Sillyék és Daxok.

De együtt jó litániára járni is, rózsafűzért imádkozni, Szentcsalád képét fogadni és nagyon régi dalokat több szólamban énekelni.

A kislány még nem gondolkodik azon, hogy mekkora kegyelem, ha az ember „belenevelődik” az Isten-követésbe, ha megtanulhatja, hogy a körülötte történő események, akár szomorúak, akár örömteliek, mind az isteni gondviselés megnyilvánulásai.

Mert az ember csak felnőtt korára jön rá, hogy mekkora kegyelem, ha van egy olyan család, aki segít jónak lenni, jónak maradni. Olyan, ahol lehet ugyan hibázni, de igaznak kell maradni. A kislány nem tudja, hogy egy megtartó szeretetközösségnek részese, s hogy észrevétlenül most ereszkednek a mélybe azok a gyökerei, amelyek majd nem engedik kiszáradni, kiszakadni. Ezt kapta ajándékul…

 Egy másik történet:

Egy fiatal, valahol a hazai és külföldi városok sodrásában, mindig úton. Egy „majdnemfelnőtt”, aki választ keres a kérdésre, hogy tulajdonképpen hol és hogyan is kell elkezdeni az építkezést. Mert azt tudja, hogy építkeznie kell. Hiszen így engedték el a Knézich utcából a tarisznyával: „Építsd az Isten országát!”. Gazdagon megrakták a tarisznyáját, bár sokszor könnyebb lett volna, ha nem bíznak rá ennyi mindent. Hogy ragaszkodjon a megismert igazsághoz, hogy ne ássa el talentumait és hogy tegyen meg mindent, hogy értékesebbé változtassa maga körül a világot.

Mert ez az Istentől kapott feladata.

Aztán egyszer már csak azon kapja magát a majdnem felnőtt, hogy 10, meg 20, majd 100 gyerek van körülötte, egy nagy közösség, benne erős hátterűek és magukra hagyottak, olyanok, akik tudnak szeretni, és akiket még meg kell tanítani szeretni. És lassan kiderül, hogy minden együtt töltött perc használható a tanításra, hogy minden együtt játszott játék használható nevelésre, hogy a leghétköznapibb tevékenységben is megmutathatunk valamit Istenről. És hogy nincsenek Istennel kapcsolatos és Istennel nem kapcsolatos dolgok – hisz mindenben, ami jó, helyes, igaz, értékes, abban maga Isten van jelen. És hogy nem szabad hagyni, hogy a világ dolgai kiűzzék a hétköznapjainkból Istent és a templomba szorítsák, mert akkor egyszer csak eltűnik az életünkből. Ezt nem akarhatjuk…

 A harmadik történet:

1997-ben járunk, valahol egy német falucskában. Hatalmas birtok, óriásház 15 szobával, hozzá tartozó rengeteg szántófölddel, erdővel, cseresznyéskerttel. Egy erélyes, ám melegszívű apa és egy erős, gazdag-szívű anya. Egy ezerarcú nagycsalád 7 gyermekkel és hihetetlen múltbéli történetekkel hitetlenségről, karrierről, veszteségekről és kegyelmekről, megtérésről és Istenre hagyatkozásról.

Egy istenfélő nagycsalád, ahol lehet beszélni a korán meghalt égi kistestvérekről, saját kétségeinkről, félelmeinkről és arról, hogy a másik mit jelent nekünk. Ahol lehet tanulni alkalmazkodást, lemondást, együtt örülést. Ahol lehet fejlődni, növekedni és Istenben bízni tanulni. És ahol látni lehet a hit összetartó erejét, szerepét a családban, a kapcsolatokban.

És ahol van egy titkos szoba. Egy Kincsesszoba. Ahová csak a gazdag-szívű Anyuka mehet be, senki más. A szobában polcok, a polcokon dobozok, zacskók. Mind telis-tele kincsekkel. Némelyik látható, némelyik csak sejthető a csomagolásban. Színesek, érdekesek, soha nem látottak. És mind Istenről szólnak. Hétköznapi módon, érthetően, befogadhatóan, magasztosság és pátosz nélkül. Szavakkal, képekkel, szimbólumokkal mesélnek Isten nagyságáról, a megváltottságunkról – az örömhírről, hogy nincs félni valónk. Játékok, apró tárgyak, amolyan keresztény ajándékok. A születésnapos kaphatja, vagy aki szomorú, vagy aki unatkozik, vagy aki elindul, vagy aki hazatért.

És jut az ajándékokból mindenkinek, aki a belép a házba, kicsinynek, nagynak, hitetlennek, hívőnek, meghívott vendégnek és a véletlen oda tévedőnek is. Az ember egy ilyen Kincseskamrát kíván magának… És mindenkinek…

Itt végződik a három történet.

Tanúság arról, hogy minden kegyelem és mégis minden rajtunk múlik. Ellentmondás, de mégis igaz – persze csak akkor, ha az isteni és emberi szándék egybecseng és az örökkévalóság szemüvegét nem felejtjük el felvenni.
Adja Isten, hogy közösségeink, családjaink, kapcsolataink alkalmasak legyenek az épülésre, az erősödésre és a megmaradásra. Hogy ne felejtsük az együttlét, az odafigyelés, az ajándékozás fontosságát. Adja Isten, hogy így legyen!

A KeresztényBolt fájának gyümölcseit pedig kóstolják meg, jó szívvel ajánljuk.

Shopping Cart
Scroll to Top