Cikkszám: K/F/PAX

Paxos kereszt

Fogyasztói ár: 950 Ft
Fogyasztói ár: 950 Ft

Α-Ω : Az Ószövetségben, mint isteni szimbólumok jelennek meg a betűk, a Jelenések könyve alkalmazza hol Istenre, hol Krisztusra: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható" (Jel 1,8), itt Istenre vonatkoznak; a 21. fejezetben Krisztusra: „Beteljesedett! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég" (Jel 21,6)

PAX : Krisztus monogram, Jézus Krisztus nevének görög kezdőbetűiből (khi, ró) kialakított jel, A kereszténység az első századokban Jézus Krisztus nevét görög írásjelekkel rövidítve jelölte, ΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, a kezdőbetűk tehát: I és X. Később a X(hí) és P(ró) betűket használták krisztogramként: „XPISTOS", azaz Krisztus nevének kezdőbetűit. Nagy Konstantin császár óta ez a betűszimbólum a kereszténység jele. Koszorúban ábrázolva és a kereszttel együtt a feltámadás szimbóluma. Az alfa és ómega betűkkel együtt ábrázolva Krisztusnak az Atyával való egylényegűségét fejezi ki.

160mm x 90mm x 5mm, rétegelt fenyő

Top